top of page
BBH_0521_edited.jpg

מרכזי הרכיבה

מרכזי הרכיבה שלנו בכפרי נוער:

מרכזי הרכיבה שלנו בפנימיות רווחה:

מרכזי רכיבה בהקמה:

מרכזי הרכיבה אשר מקים הארגון, נועדו לאפשר את מרחב הפעולה הנדרש להנגשת ענף הרכיבה לבני נוער, ללא תלות ברקע מקדים ברכיבה.

מרכזי הרכיבה הינם מקום בו חיים ונושמים רכיבת אופניים, ומאפשרים לבני הנוער הלוקחים חלק בתוכניות הארגון, להרחיב את המיומנות והעניין שלהם בענף.

מרכזי הרכיבה ממוקמים בקרבת מקום יציאה אסטרטגי לרכיבות שטח, לרוב בתוך כותלי מוסד חינוכי או קהילתי.

מטרתנו היא לייצר בכל אחד מהמרכזים תשתית ענפה, אשר מאפשרת העצמה של הפעילות והרחבתה לבני נוער נוספים:

  • אופניים לאלו שאין ברשותם 

  • עמדת שטיפה ונקיון אופנים

  • סדנת מכונאות אופניים מאובזרת

  • ארונות אחסון ציוד אישי (לוקרים)

  • כיתת לימוד

  • מועדונית רוכבים ומטבחון 

  • שירותים ומקלחת

  • מסלול מיומנות רכיבה טכנית (Pump-Track)

  • מתקני סימולטור לרכיבה (ZWIFT)

  • עגלת אופניים - לשינוע אופניים לרכיבות אתגר ואירועי שיא

 

 

מבנה הפעילות:

 

בכל אחד ממרכזי הרכיבה, אנו שואפים להקים 4 סוגי קבוצות:

 

קבוצת מתחילים:

קבוצה של נערים ונערות בשנה הראשונה להשתתפותם בארגון (לרוב, בני כיתות ז׳-ט׳). הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, מתרגלת את יסודות הרכיבה והשליטה באופניים, ומתמקדת בפיתוח מיומנויות וכושר המאפשרים השתתפות בסדרה של רכיבות שיא יומיות לאורך השנה.

 

קבוצה אתגרית:

קבוצה אשר מופעלת מהשנה השנייה לפעילות. הרוכבות והרוכבים בה שולטים במיומנויות הרכיבה ויוצאים לרכיבות ארוכות ואתגריות. הקבוצה נפגשת פעמיים בשבוע לאימונים ורכיבות בסביבת מרכז הרכיבה, ופעם בחודש וחצי יוצאת לרכיבת שיא ארוכה של יום אחד או מספר ימים.

קבוצת נערות:

קבוצה הפונה לנערות בלבד מתוך רצון לעודד את שילובן בפעילות ולהסיר חסמים הקיימים בקבוצה מעורבת. הקבוצה תפעל במתכונת של קבוצת מתחילים / אתגרית.

קבוצת נבחרת:

קבוצה מקצועית לנוער שהרוכבות והרוכבים בה נבחרו להשתתף על סמך מחוייבות גבוהה ויכולות רכיבה גבוהות. הקבוצה מתאמנת 3 פעמים בשבוע ויוצאת אחת לחודש לרכיבת שיא ארוכה של יום אחד או מספר ימים.

כיום רוכבים ב״ברטלי - נוער בתנועה״ כ-170 בני נוער ב-7 מרכזי רכיבה רחבי הארץ, מתוכם כ-40 רוכבות בנות.

bottom of page