top of page
BBH_0880_edited.jpg

על התוכנית

ארגון ברטלי - נוער בתנועה עושה שימוש ברכיבת שטח ככלי מעצים לפיתוח מסוגלות אישית, לבניית קבוצה ולהובלת תהליך חינוכי-התנסותי המאפשר לבני הנוער להתמודד מול דילמות, אתגרים וחוויות מורכבות.

 

הארגון פועל בארבעה ערוצי הגשמה מרכזיים:

 1. הקמת מרכזי רכיבה במודל של פיתוח מנהיגות צעירה בכפרי נוער

 2. הקמת מרכזי רכיבה קהילתיים בשיתוף רשויות מקומיות

 3. הקמת מרכזי רכיבה במסגרות פנימיה ושיקום של משרד הרווחה 

 4. אקדמיה למצוינות ומנהיגות של רוכבי אופניים צעירים

בכל מוקד בו אנו פועלים, אנו מקימים מרכז רכיבה פיזי שמהווה את נקודת המפגש ומרכז הפעילות. במרכז יש צי אופניים לרוכבים הצעירים, סדנת טיפול ותיקון, ואזור התארגנות שיאפשר את היציאה לפעילות ולחזרה ממנה.

הארגון מזמין את החניכים להיכנס למסגרת של תהליך ארוך טווח, בו הרכיבה והאתגרים אשר השטח מזמן, משמשים כלי להובלת תהליך חינוכי משמעותי ולפיתוח אישי וחברתי. 

הרכיבה למרחקים מחייבת התמודדות עם אתגרים ומאמץ ומעודדת פיתוח מסוגלות אישית וקבוצתית. הקבוצות מתאמנות ליציאה לרכיבות ארוכות ולמסעות על אופניים, שמהווים תהליכים חינוכיים יוצאי דופן בעוצמתם. המפגשים באירועי השיא בין בני נוער ממרכזי הרכיבה השונים יוצרים קבוצת שייכות חזקה, ומסייעים ליצירת חיבורים איתנים בין בני נוער מרקעים שונים. 

פיתוח מנהיגות צעירה:

במקביל לשיפור רמת הרכיבה של החניכים, התהליך החינוכי  מתמקד בפיתוח מנהיגות ואחריות, וקבלת כלים לחיים. 

במסגרת התהליך החניכים יוצאים למגוון של הכשרות, ונושאים בתפקידים בתפעול מרכזי הרכיבה:

 

בוגרי שכבת ט': החניכים עוברים הכשרות מכונאות ותחזוקת אופניים, אשר מאפשרות להשתלב בהפעלת מרכז הרכיבה ולקחת בו אחריות פעילה. 

 

בוגרי שכבות י'-י"א: לאחר תהליך מיונים, החניכים יוצאים לקורס הדרכה ארוך שלאחריו הם ממשיכים לסטאז' כעוזרי מדריך בקבוצות הצעירות. בסיום התהליך הם מקבלים תעודת מדריך אופניים מקצועי מוכרת מינהל הספורט. 

 

בוגרי י"ב: הארגון מעודד את חניכיו הבוגרים לצאת לשנת שירות כמדריכי רכיבה בכפרי הנוער בהם הוא פועל.

 

מסלול המנהיגות הצעירה מאפשר להעצים את הרוכבים גם מחוץ לאוכף, לפתח בקרבם מנהיגות, אחריות ושותפות משמעותית בהובלת ערכי הארגון ובלקיחת אחריות אישית על דמותה של החברה הישראלית.

מודל השלבים

ארגון ברטלי - נוער בתנועה מזמין את החניכים לתהליך ארוך טווח, בו הם מגדילים בהדרגה את סל היכולות והמיומנויות האישי, ובהתאם זוכים לאחריות ועצמאות גוברת בתוך הארגון.

שלב ראשון: קליטה

 • חשיפה לארגון, בחירה, מעבר מיונים, הצטרפות לקבוצה

 • קליטה בקבוצה, חיבור לתחום האופניים, לקבוצה ולמדריך

 • רכישת זהות כחלק מהקבוצה והארגון

שלב שני: העצמה אישית וקבוצתית

 • רכישת מיומנויות רכיבה בסיסיות

 • התמודדות עם אתגרים אישיים = העצמה אישית.

 • כניסה לשגרת אימונים

 • השתתפות ברכיבות שיא ומסעות.

שלב שלישי: העצמה קבוצתית וערבות הדדית

 • התמדה באימוני קבוצה אתגריים

 • הצבת מטרות קבוצתיות מאתגרות

 • השתתפות  ברכיבות שיא ומסעות קבוצתיים

 • עזרה לחברים בקבוצה ובניית ערבות הדדית

שלב רביעי: בנית מנהיגות בקהילה

 • השתתפות בקורסים והכשרות מקצועיות: צוות טכני / קורס מדריכי רכיבה

 • קבלת תפקיד בכפרי הנוער/ ובמרכזי הרכיבה ותרומה לקהילה

 • הכשרות ופיתוח מנהיגות בצמוד להתנסות בעשייה.

שלב חמישי: מנהיגות ותרומה לחברה

 • יציאה לשנת שירות ותרומה לחברה בישראל במעגלים רחבים יותר

 • הכשרה ומתן כלים להשפעה חברתית ועשייה משמעותית

bottom of page