top of page

הסיפור שלנו

הסיפור שלנו הוא על מסע בהמשכים: על חיבור בלתי אפשרי בין אנשים מעולמות תוכן ומרקעים שונים, אשר נפגשו בזכות אהבתם המשותפת לרכיבה, למסעות ולאתגרים.

 

זה סיפור על אנשים שמאמינים שרכיבת אופניים, מעבר לענף ספורט נפלא, היא כלי חינוכי יוצא מהכלל. ושחינוך הוא הדרך המשמעותית ביותר להשפעה על עיצוב פני החברה בישראל.

 

זה סיפור על שיח של אהבה וערכים. ואמונה כי השיעורים המשמעותיים ביותר הם אלה אשר אנחנו לומדים במקרה, תוך כדי התנסות מעשית, לרוב במהלך מאמץ ארוך וסיזיפי. 

 

זה סיפור על אמונה בטוב. וביכולתנו לייצר אותו בתנועה. 

 

זה סיפור על מה שרכיבה על אופניים מאפשרת לנו. ועל הרצון שלנו להשתמש בה כדי לייצר כאן מציאות מיטיבה.

הצוות בסדרת שטח, דצמבר 2020
bottom of page