top of page
BBH_4256_edited_edited.jpg

שלבי התקדמות החניך בארגון

ארגון ברטלי - נוער בתנועה מזמין את החניכים לתהליך ארוך טווח, בו הם מגדילים בהדרגה את סל היכולות והמיומנויות האישי, ובהתאם זוכים לאחריות ועצמאות גוברת בתוך הארגון.

שלב ראשון: קליטה

 • חשיפה לארגון, בחירה, מעבר מיונים, הצטרפות לקבוצה

 • קליטה בקבוצה, חיבור לתחום האופניים, לקבוצה ולמדריך

 • רכישת זהות כחלק מהקבוצה והארגון

שלב שני: העצמה אישית וקבוצתית

 • רכישת מיומנויות רכיבה בסיסיות

 • התמודדות עם אתגרים אישיים = העצמה אישית.

 • כניסה לשגרת אימונים

 • השתתפות ברכיבות שיא ומסעות.

שלב שלישי: העצמה קבוצתית וערבות הדדית

 • התמדה באימוני קבוצה אתגריים

 • הצבת מטרות קבוצתיות מאתגרות

 • השתתפות  ברכיבות שיא ומסעות קבוצתיים

 • עזרה לחברים בקבוצה ובניית ערבות הדדית

שלב רביעי: בנית מנהיגות בקהילה

 • השתתפות בקורסים והכשרות מקצועיות: צוות טכני / קורס מדריכי רכיבה

 • קבלת תפקיד בכפרי הנוער/ ובמרכזי הרכיבה ותרומה לקהילה

 • הכשרות ופיתוח מנהיגות בצמוד להתנסות בעשייה.

שלב חמישי: מנהיגות ותרומה לחברה

 • יציאה לשנת שירות ותרומה לחברה בישראל במעגלים רחבים יותר

 • הכשרה ומתן כלים להשפעה חברתית ועשייה משמעותית

bottom of page