top of page
IMG_3038_edited.jpg

האקדמיה למנהיגות ע"ש ג'ינו ברטלי

טופס הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ״ב 2021-2022

להגשת מועמדות למחזור שיתחיל פעילות ב-1 בספט' 2021, יש למלא את הטופס המקוון: 

פרטי המועמד/ת
מגדר:
פרטי הורה
הורה
bottom of page